תחומי עיסוק

תכנון מס

איך אנחנו
מסייעים לך

יעוץ וליווי צמוד בתחום דיני תכנון ובנייה השונים.

ליווי עסקאות מהשלב המקדמי בתכנון מס מיטבי, למטרות חיסכון מיסוי מרבי וכן לאורך כל ההליך.

מה זה תכנון מס?

תכנון מס מתאר פעולות שונות כגון: לקונות משפטיות על-מנת להפחית את חבות המס של יחיד או חברה. בהינתן אפשרויות שונות לביצוע פעולה מסוימת, מתכנן המס משווה בין תוצאות המס של דרכי הפעולה במטרה לבחור את דרך הפעולה שתניב את תוצאות המס הטובות ביותר עבורו.

תכנון מס (בתחום המקרקעין)- תכנון מס הוא הליך חוקי למטרת מקסום רווחים ושימוש בחוקי המס, בהטבות ובפטורים הקיימים בחוק כדי להבטיח תשלום מס בשיעור הנמוך ביותר האפשרי.

תכנון מס מקדמי יכול להביא לחיסכון מיסויי בהיקפים משמעותיים ביותר.

משרדנו ליווה ומלווה גורמים רבים לא רק בשלב עסקת המקרקעין, אלא גם בשלב המקדמי של תכנון המס הנכון והמיטבי, במטרה להביא לחיסכון המיסוי המרבי.

"החירות היא - הזכות לעשות את מה שהחוק מתיר."

שירותים אישים

ליווי עסקי

ליווי עסקי לאורך כל הדרך.

יעוץ עסקי

ייעוץ משפטי לאורך התהליך.