תחומי עיסוק

מקרקעין ונדל"ן

איך אנחנו
מסייעים לך

משרדנו מעניק שירותים בכל ההיבטים הקשורים במקרקעין, לרבות עסקאות מורכבות, עסקאות מכר, רכישה, השכרה, שעבודים וכו'.

מקרקעין ונדל"ן

משרדנו מעניק מגוון שירותים בכל ההיבטים הקשורים במקרקעין, לרבות עסקאות מורכבות, עסקאות מכר, רכישה, השכרות, שעבודים וכיוצ"ב.

למשרדנו ניסיון רב והיכרות מקיפה עם כלל סוגיות המקרקעין במגזר הכפרי, לרבות הסכמי משבצות, פרוגרמות של ישובים, נחלות חקלאיות, מבני ציבור ועוד.

בנוסף עוסק משרדנו בהיבטי מקרקעין שונים כגון : מיסוי מקרקעין לרבות תכנון מס, השגות ועררים, עבירות בניה, ליווי קבלנים ויזמים, הקצאת זכויות מרשות מקרקעי ישראל, עסקאות קומבינציה ועוד.

"החירות היא - הזכות לעשות את מה שהחוק מתיר."

שירותים אישים

ליווי עסקי

ליווי עסקי לאורך כל הדרך.

יעוץ משפטי

ייעוץ בכל שלבי התהליך.