תחומי עיסוק

אגודות שיתופיות

איך אנחנו
מסייעים לך

הקמת וליווי חברות בתחומים שונים ומגוונים, מתן ייעוץ משפטי שוטף, גביית חובות וטיפול בכל עניין רלוונטי נוסף.

מסחרי/ תאגידים

מה זה אגודה שיתופית?

האגודה השיתופית היא תאגיד ייחודי ושונה מיתר התאגידים המוכרים בישראל, הן במבנה התאגידי, הן בצורת הניהול והן בהסדרים החוקיים הייחודיים החלים עליה.

מסחרי

הקמה וליווי חברות בתחומים שונים ומגוונים, מתן ייעוץ משפטי שוטף, גביית חובות וטיפול בכל עניין רלוונטי נוסף.

משרדנו מלווה באופן קבוע את כל סוגי התאגידים, לרבות חברות בערבון מוגבל, עמותות, חברות לתועלת הציבור ועוד וכן מלווה משרדנו אגודות שיתופיות, לרבות אגודות חקלאיות, קהילתיות ומים.

"החירות היא - הזכות לעשות את מה שהחוק מתיר."

שירותים אישים

ליווי עסקי

ליווי עסקי לאורך כל הדרך.

יעוץ עסקי

ייעוץ משפטי בכל שלבי התהליך.